Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Contratación Laboral de un/ha Xerente para a Sociedade Turismo de Pontevedra, SA

Resolución do Conselleiro Delegado polo que se aproba a Lista Definitiva de Admitidos e Excluidos ao Proceso Selectivo para a Contratación Laboral de un/ha Xerente para a Sociedade Turismo de Pontevedra SA

De conformidade co establecido nas bases da convocatoria sinaladas no asunto, o presidente do Consello de administración da sociedade Turismo de Pontevedra, SA, RESOLVE:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo

para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade Turismo de Pontevedra, SA, segundo se relacionan a continuación:

ASPIRANTES ADMITIDOS

APELIDOS E NOME
BARREIRO DONO, MARIA ISABEL
BEARES SAN MARTIN, OCTAVIO MANUEL
BOLAÑO FERRADANS, ADRIAN
CAMPOAMOR SANCHEZ, LIDUVINA LAZARA
CANDENDO SANTOS, DANIEL
CASAL CANABAL, ANA MARIA
CHAPELA BERNARDEZ, ALBERTO
DE PABLOS PERALEJO, SILVIA
DUEÑAS CORCHERO, FATIMA
ESCANCIANO ABALO, MARIA JESUS
FERRERO GONZALEZ, FELIPE PAULINO
FREIRE BASTON, ALBA
GARCIA VALLADARES, EVA MARIA
GOMEZ OGANDO, BENITO
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA RITA
GRAÑA RIAL, RAQUEL
IGLESIAS BARREIRO, BEATRIZ
IGLESIAS MONTES, RUBEN
IGLESIAS PEREZ, MONTSERRAT
LIÑARES FERNANDEZ, ROCIO
LOMBOS GARCIA, JORGE MIGUEL
LORES RIVERA, DIANA ESTEFANIA
MIRALLES PESO, PATRICIA
OSUNA ANDRADE, JOSE LUIS
OTERO PARADELA, ANA BELÉN
PARADA OMIL, MARIA JOSE
PERDIZ PALMEIRO, MARIA INMACULADA GIOVANNA
PEREIRAS CAMBON, CESAR
PEREZ RAMOS, MIGUEL
PICHEL GUISANDE, VERONICA
ROLDAN GONZALEZ, CRISTINA
RUIBAL ALVARIÑAS, SILVIA MARIA
RUIBAL ARGÜELLES, PALOMA ALEXANDRA
SANTAMARIA SUAREZ, BEGOÑA
TOUZA DAVID, ALEXANDRA MARIA


ASPIRANTES EXCLUIDOS

APELIDOS E NOME
FERNANDEZ DOSIL, IGNACIO
FURELOS BEN, PATRICIA
GALLEGO CASTRO, JACQUELINE VIVIENNE
IGLESIAS ZALDIBAR, ANXO
LOPEZ CASTRO, RAQUEL
PAZOS GARCIA, CARLA MARIA
RIOS AVE, IRIA
VILLAR POZA, JOSE ANGEL
WILLIAMS, GARETH PATRICK


SEGUNDO.- Publicar as listas definitivas aprobadas no apartado primeiro no taboleiro de editos do Concello de Pontevedra e na páxina web da sociedade.

TERCEIRO.- Sinalar que a comisión cualificadora reunirase para a súa constitución e realización da primeira fase do proceso consistente no exame do currículo profesional dos aspirantes admitidos o Luns, 17 de xaneiro de 2011, as 9.00 horas na Sala de Xuntas do Concello de Pontevedra.

CUARTO.- Sinalar que a segunda fase do proceso selectivo terá lugar o Luns, 24 de xaneiro de 2010, as 08.30 horas na Casa da Luz.

Así o dispuxo o conselleiro delegado do Consello de Administración, en Pontevedra a 14 de xaneiro de 2011.

O Presidente do Consello de Administración

Julio Castela Martínez
Visit Pontevedra