Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA

SEGUNDA FASE DO PROCESO

Reunida a comisión cualificadora o día 26 de xaneiro de 2010, procedeuse á realización da segunda fase do proceso selectivo segundo o establecido no apartado 7 das bases reguladoras consistente na realización dunha entrevista persoal aos/as aspirantes, segundo o establecido no apartado 7 das bases reguladoras do proceso, co seguinte resultado:

CUALIFICACIÓN DO EXERCICIO.- Finalizadas as entrevistas procédese a valoración pola comisión das seguintes puntuacións na segunda fase do proceso selectivo:

ASPIRANTEPUNTUACIÓN
Dominguez Lino, Patricia15,33
García Valladares, Eva Maria25,67
Justo Calviño, Mónica20,33
Lombos García, Miguel Pablo18
Miralles Peso, Patricia31
Paramo Fernández, Ernesto Enrique38,83
Perdiz Palmeiro, María Inmaculada Giovanna22
Rosal Rivas, David33,33
San Luis Lorenzo, José Manuel19,5
Verea Argibay, Valentín21,5
Vila Rodríguez, Mariña25,67


Os aspirantes non incluídos no listado de puntuacións non se presentaron a realización da segunda fase, quedando por tanto excluídos do proceso selectivo.

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA.- A puntuación total do proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA:

ASPIRANTEPRIMEIRA FASE    SEGUNDA FASE    TOTAL
Paramo Fernández, Ernesto Enrique1538,8353,83
Miralles Peso, Patricia123143
García Valladares, Eva Maria1325,6738,67
Vila Rodríguez, Mariña1125,6736,67
Rosal Rivas, David033,3333,33
Perdiz Palmeiro, María Inmaculada Giovanna10,52232,5
Verea Argibay, Valentín921,530,5
Justo Calviño, Mónica920,3329,33
Lombos García, Miguel Pablo5,51823,5
San Luis Lorenzo, José Manuel3,519,523
Dominguez Lino, Patricia515,3320,33


PROPOSTA DA COMISIÓN CUALIFICADORA.- En consecuencia a comisión cualificadora eleva proposta de contratación laboral como xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA ao aspirante que acadou a máxima cualificación no proceso selectivo, don Ernesto Enrique Paramo Fernández.

PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- A comisión cualificadora dispón que se publique o resultado do segundo exercicio así como a proposta de contratación efectuada no taboleiro de editos do Concello de Pontevedra e na páxina web da sociedade.
Pontevedra, 26 de xaneiro 2010
A SECRETARIA

Mª del Mar Lamoso Varela
Visit Pontevedra