Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Proceso selectivo a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA

PRIMEIRA FASE DO PROCESO

Reunida a comisión cualificadora o día 21 de xaneiro de 2010, procedeuse á valoración dos méritos alegados e xustificados na primeira fase do proceso selectivo, segundo o establecido no apartado 7 das bases reguladoras do proceso, co seguinte resultado:

ASPIRANTEPUNTUACIÓN
Paramo Fernández, Ernesto Enrique 15
García Valladares, Eva Maria 13
Fernández Gómez, Eva 12
Miralles Peso, Patricia 12
Vila Rodríguez, Mariña 11
Perdiz Palmeiro, María Inmaculada Giovanna 10,5
Verea Argibay, Valentín 9
Justo Calviño, Mónica 9
Pérez Lage, Luisa María 6,5
Lombos García, Miguel Pablo 5,5
López Barros, Adrian 5
Dominguez Lino, Patricia 5
San Luis Lorenzo, José Manuel 3,5
Fiuza Fernández, Lucia 3
Rosal Rivas, David 0


EXPOSICIÓN DAS PUNTUACIÓNS OUTORGADAS. A comisión cualificadora acorda expoñer os resultados no taboleiro de editos do Concello de Pontevedra e na páxina web da sociedade.

REALIZACIÓN DA SEGUNDA FASE DO PROCESO SELECTIVO.-De conformidade co establecido na resolución do Presidente do Consello de Administración da sociedade de data 21 de xaneiro de 2010, a segunda fase do proceso selectivo consistente na realización dunha entrevista persoal aos/as aspirantes que versará sobre as funcións propias do posto de traballo, terá lugar o Martes, 26 de xaneiro de 2010, ás 9.00 horas no seminario 3 do Pazo da Cultura de Pontevedra, sito na rúa Alexandre Bóveda, s/n 36005, Pontevedra.

Pontevedra, 25 de xaneiro de 2010
A SECRETARIA
Mª del Mar Lamoso Varela
Visit Pontevedra