Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Accesibilidade

Teclas Predefinidas

Ctrl + R: Actualiza a páxina actual.
Ctrl + O: Abre a ventá Organizar Favoritos.
Ctrl + P: Abre a ventá Imprimir.
Ctrl + D: Agrega a páxina actual a Favoritos.
Ctrl + F: Abre o cadro Buscar nesta Páxina.
Ctrl + H: Abre a barra Historial.
Ctrl + I: Abre a barra Favoritos.
Mays + Crtl + Tab: Retroceder entre marcos.
Mays + F10: Mostrar menú contextual de vínculo.
Mays + F1: Abre o índice de axuda.
F11: Abre o explorador a pantalla completa.
F4: Mostra a lista de direccións.br />
Teclas da Web

Alt + Q + Intro: Saltar navegación.
Alt + W + Intro: Ir a Accesibilidade.
Alt + E + Intro: Ir a Miña Viaxe.
Alt + R + Intro: Generar Pdf.
Alt + T + Intro: Imprimir.
Alt + Y + Intro: Enviar páxina.
Alt + U + Intro: Engadir a favoritos.
Alt + I + Intro: Ir a contacto.
Alt + O + Intro: o + Intro: Ir a Mapa web.Uso nos diferentes navegadores:

Habilitarónse as teclas de acceso rápido que facilitan a navegación.
Para utilizar estas teclas de acceso rápido en sistemas basados en Microsoft Windows utilizase a combinación de teclas ALT + Tecla de acceso rápido (en Internet Explorer 4.0, Netscape, Mozilla Firebird) o ALT+Tecla de acceso rápido + Tecla ENTER (Internet Explorer 5 o superiores) o Tecla Mayúsculas + Esc para activar as teclas de acceso rápido en Opera; en sistemas MacOS pode utilizar a combinación CONTROL+Tecla de acceso rápido.
 

Visit Pontevedra