Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Cuestionario sobre a II Edición de Pontevedra Tapas
Cuestionario sobre a II Edición de Pontevedra TapasNome da tapa:

puntuacion:


Nome:

Apelidos:

Enderezo:

DNI:

Teléfono:

Correo:

Ao cumplimintar o presente formulario infórmase ao emisor do presente documento que, en cumprimento da LOPD 15/1999 e da LSSI-CE 34/2002, os datos de carácter persoal que el mesmo facilita, incluído o seu correo electrónico, e que resulten necesarios para da actividade propia de www.visit-pontevedra.com (TURISMO DE PONTEVEDRA SA), incorporaranse a un ficheiro automatizado cuxa titularidade corresponde a www.visit-pontevedra.com (TURISMO DE PONTEVEDRA SA). Ao remitir o interesado os seus datos de carácter persoal e de correo electrónico a www.visit-pontevedra.com (TURISMO DE PONTEVEDRA SA), expresamente AUTORIZA a utilización de devanditos datos aos efectos de comunicacións periódicas de xestión e incidencias incluíndo expresamente as que se realicen vía correo electrónico, e mobilidade. O interesado poderá exercitar respecto dos seus datos os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante notificación ao correo electrónico info@visit-pontevedra.com.
Visit Pontevedra