Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Contacto

Casa da Luz, Praza da Verdura s/n
36002 - Pontevedra
Teléfono: 986 090 890
Email: info@visit-pontevedra.com
Web: www.visit-pontevedra.com

A continuación facilitámoslle un sinxelo formulario para que poida trasladarnos aqueles comentarios ou dúbidas que puidese ter. Así mesmo, se considera algún aspecto que poida ser do noso interese, rogámoslle transmítanolo pola mesma vía.

Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle de que os datos solicitados neste formulario serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal cuxa titularidade coresponde á Concellería de Turismo e Desenvolvemento Local do Concello de Pontevedra, Santa Clara s/n - 36002 Pontevedra, España,. Estes datos serán usados para a actividade propia de Turismo de Pontevedra e os seus colaboradores necesario na prestación de servizos e non serán cedidos a terceiros. Ao remitir o interesado os seus datos expresamente autoriza a súa utilización para comunicacións periódicas vía correo electrónico, e/ou telefonía. O interesado poderá exercitar respecto dos seus datos os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante notificación ao correo electrónico info@turismoenpontevedra.com ou info@visit-pontevedra.com

Correo*:
Nome*:
Enderezo:
Código Postal:
País:
Teléfono:
Móbil:
Comentarios*:
 

Visit Pontevedra