Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Arquivo Deputación Provincial de Pontevedra

O Arquivo da Deputación de Pontevedra conserva e dispón especialmente o fondo documental xerado pola institución no desenvolvemento das súas funcións e servizos.
Xunto con este, dispón doutros fondos documentais debidamente individualizados, tanto de carácter público ou institucional coma privado e familiar, que por diversas vías ingresaron neste arquivo.
Por último, dispónse do patrimonio documental audiovisual, integrado por documentos gráficos, sonoros e audiovisuais, de gran valor informativo e a disposición de posibles usuarios.

Rúa Padre Amoedo, 1
36002 - Pontevedra
Teléfono: 986 844 604 || 986 844 363
Fax: 986 844 604 || 986 844 363
Email: arquivo@depo.es
Web : http://arquivos.depontevedra.es/
Enviar datos de axenda por SMSEnvíese os datos de axenda por SMS ao seu teléfono móbil ou PDA.
Engadir ao carriño do viaxeiro | Ver o carriño do viaxeiro | Posicionar recurso no mapa | Imprimir | Descargar cartón virtual (vCARD)

Visit Pontevedra