Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Museo de Pontevedra: Edificio Fernández López

En 1961 acórdase a adquisición dos edificios números 10 e 8 da rúa Pasantería e o seu terreo anexo. O proxecto conta coa xenerosa contribución económica de José Fernández López quen o dará nome ao edificio.
O edificio de nova planta a base de cantería de pedra conta con baixo e dous pisos que forman soportais na fachada principal. No piso superior veremos dous balcóns que flanquean o escudo da capital.
A parte do edificio número 8 recibe un tratamento individualizado para manter a liña primitiva na rúa Pasantería.
En 1972 o edificio sufrirá unha importante remodelación ao ser instalados nos soportais os arcos sobre semicolumnas procedentes do pazo dos Marqueses de Leis de Campolongo.
Na década dos noventa se ampla o edificio coa adquisición do inmoble 4 da rúa Pasantería alcanzándose así a totalidade do bloque tal e como pretendía o seu benfeitor José Fernández López.
Acolle fundamentalmente obras pictóricas dos séculos XIX e XX e nun salón de actos celébranse a miúdo ciclos de conferencias, cursos presentacións de libros e concertos.

Pasantería, 2-10
36002 - Pontevedra
Teléfono: 986 851 455
Enviar datos de axenda por SMSEnvíese os datos de axenda por SMS ao seu teléfono móbil ou PDA.
Engadir ao carriño do viaxeiro | Ver o carriño do viaxeiro | Posicionar recurso no mapa | Imprimir | Descargar cartón virtual (vCARD)

Visit Pontevedra