Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Pontevedra Visit Card
Turismo de Pontevedra prepara uhna tarxeta turística en colaboración cós axentes sociais

A Sociedade Turismo de Pontevedra S.A. ven de facer unha invitación pública aos pequenos empresarios da cidade, e especialmente ao comercio e hostalería da cidade do Lérez para participar nunha nova iniciativa turística.

Trátase de acollerse ao programa e posta en servizo da tarxeta Pontevedra visit card, unha tarxeta promocional de tipo turístico que pretende implicar a sectores como a cultura, a gastronomía, o shopping, a moda ou o lecer en novas estratexias que dinamicen o consumo e os sectores relacionados co turismo.

Por ese motivo, os máis diversos axentes sociais foron convocados a unha primeira xuntanza o pasado martes 21 de decembro.

O resultado deste encontro foi a posta en marcha dun amplo proxecto de colaboración público-privado na que a empresa municipal Turismo de Pontevedra e os pequenos empresarios están a pactar unha ampla serie de beneficios para os usuarios de esta tarxeta -como descontos especiais e outro tipo de iniciativas bonificadas- que inciten a visitar a cidade e activen la actividad económica dos establecimentos comerciais.

Máis información na web www.pontevedra-visitcard.com
Visit Pontevedra