Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Ferpalia 2010
A nova edición de Ferpalia centrará a sua atencion no turismo accesible.

A próxima edición de Ferpalia terá lugar entre os días 29 de setembro e 2 de outubro no recinto feiral de Pontevedra. Nesta ocasión será o turismo accesible o protagonista do salón; baixo o título de Especial Accesibilidade, Deseño Universal e Turismo para todos preténdese que Ferpalia sexa un punto de encontro de entidades e responsabilidades públicas e privadas, de organismos e colectivos, de empresas e emprendedores dedicados á mellora da calidade de vida de todas as persoas en igualdade.

Para iso ponse en marcha dentro das actividades de Ferpalia, o I Congreso Nacional de Accesibilidade, Deseño Universal e Turismo para Todos co obxectivo de converterse nun evento de referencia para a accesibilidade en todo e para todos, onde se ofrezan solucións de innovación e propostas de colaboración para lograr implantar o Deseño Universal en todos os ámbitos.

PROGRAMA

ACCESIBILIDADE: AS BARREIRAS E OS ACCESOS
Miércoles, 29 de septiembre

08:00 - 09:00h. Acreditación y entrega de documentación
09:30 - 10:00h. Inauguración
10:00 - 10:30h. Conferencia inaugural: PONTEVEDRA DA DE VIVIR BEN A QUEN VEN
D. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra
10:30 - 11:15h. Conferencia: CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
D. Ignacio Robles, director técnico del Real Patronato sobre Discapacidad

11:15 - 11:45h. Descanso
 • Accesibilidade para todo e para todos.
  D. Jesús Hernández Galán, director de accesibilidade da Fundación ONCE
 • As barreiras cognitivas psicolóxicas e funcionais.
  D. José Luís Bascones, Grupo Fundosa Technosite
 • Tecnoloxías da comunicación para as persoas con discapacidade e maiores.
  D. Alberto Andreu, director de Reputación e Responsabilidade Corporativa de Telefónica


Coloquio
13:00 - 14:00h. Mesa temática 2. RETOS DA NOVA ARQUITECTURA.
 • Deseño urbano integral: Unha cidade para os cinco sentidos.
  D. José Antonio Juncá Ubierna, dr. enxeñeiro de camiños. Director xeral de SOCYTEC
 • Espazos públicos de calidade para Todos.
  D. José Cesáreo Mosquera Lorenzo, concelleiro de Ordenación do Territorio e novo Plan do Concello de Pontevedra
 • Esixencias e requisitos para o diagnóstico de accesibilidade universal.
  D. Adrián Yuste, Centro de Ensaios, Innovación e Servizos (CEIS)


Coloquio
16:30 - 17:45h. Mesa temática 3. DESEÑO PARA TODOS: FERRAMENTAS PARA CREAR EXPERIENCIAS PRACENTEIRAS
 • O Deseño para Todos como ferramenta para a inclusión social.
  Dna. Cristina Rodríguez Porrero, directora CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas)
 • En que situacións sentímonos ben?
  Dna. Silvia Vilacoba, directora CAT Proxectes
 • Beneficios do Deseño para Todos no sector turístico.
  D. Federico Martínez, director de Acción Social de Sol Meliá

Coloquio
17:45 - 18:15h. Descanso

18:15 - 19:30h. Mesa temática 4. ESPAZOS E SITUACIÓNS PARA TODOS
 • O construído e o accesible nos servizos da cidade.
  D. Carlos Rodríguez Mahou, Área de Arquitectura do CEAPAT
 • O construído e o accesible na vivenda.
  Dna. Neves Peiteado Margalet, Área de Arquitectura do CEAPAT
 • Tecnoloxías e produtos de apoio para todos no fogar.
  Dna. Rosa Regachos Soriano, Área de Arquitectura do CEAPAT

Coloquio

Xoves, 30 de setembro
09:30 - 10:45h. Mesa temática 5. A MOBILIDADE PRINCIPIO DE CALIDADE DE VIDA
A mobilidade da cidadanía na Unión Europea.
AENA. D. Rafael Fernández Villasante, xefe de división de Servizos Aeroportuarios
RENFE
D. Francesc Romeu Martín, director executivo de Desenvolvemento da Accesibilidade e Coordinación de Innovación
Empresas Municipais de Transporte

Coloquio
10:45 - 11:15h. Descanso
11:15 - 12:30h. Mesa temática 6. ASPECTOS ECONÓMICOS E SOCIAIS DA XESTIÓN DUN NOVO DESEÑO DA CIDADE E Os seus SERVIZOS
 • Xestión da accesibilidade e dos servizos da cidade.
  D. José Manuel Tato, director xeneral da área de Urbanismo do Concello de Pontevedra
 • Áreas e comisións de accesibilidade da cidade.
  D. Luís Bará, concelleiro de Mobilidade, Transportes e Sociedade do Coñecemento do Concello de Pontevedra
 • Participación e percepción do sentido de pertenza do cidadán.
  D. Antonio Romay, Vida Independente Galicia

Coloquio
12:30 - 13:45h. Mesa temática 7. PREMIOS REINA SOFÍA DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL DOS MUNICIPIOS
Municipios de menos de 10.000 habitantes
Municipios entre 10.001 e 100.000 habitantes
Municipios de máis de 100.001 habitantes
16:30 - 17:15h. Conferencia. TURISMO PARA TODOS
17:15 - 18:30h. Mesa temática 8. TURISMO PARA TODOS, CALIDADE DO TURISMO
 • Dimensión mundial e europea do Turismo para Todos
  Dna. Sonia García-Frade, técnico Departamento de Cultura e Lecer Fundación ONCE
 • O Turismo para Todos, oportunidade para a innovación e novos mercados
  D. Diego González, presidente de Rede Española de Turismo Accesible. Rede Estable
 • A certificación para o turismo para todos e a excelencia turística
  D. Carlos Galán, EDIVERSIA, Design for Diversity

Coloquio
18:30 - 18:45h. Descanso
18:45 - 20:00h. Mesa temática 9. TURISMO PARA TODOS, OPORTUNIDADE PARA As CIDADES
 • Promoción das cidades mediante Deseño para Todos
  Dna. Inma Bonet, patroa executiva de Design for All Foundation
  D. Rafael Montes, director de ProAsolutions, PT
 • Boas e malas prácticas internacionais do Deseño para Todos.
  D. Francesc Aragall, presidente de Design for All Foundation
 • Xestión Institucional e multisectorial da innovación en turismo.
  D. Josep María Monguet, Dr. Enxeñeiro e profesor da UPC e coordinador do Clúster de Industria da Fundación i2Cat

Coloquio

Venres, 1 de outubro

09:30 - 10:45h. Mesa temática 10. A CADEA TURÍSTICA ACCESIBLE
 • Aspectos xerais do destino accesible.
  Dna. Marta Blázquez, POLIBEA
 • Procura de información do paquete turístico accesible. D. Santiago Salgado, director de POLIBEA Turismo
 • Ferramentas para a xestión, a seguridade, a calidade e mellora contínua do produto accesible.
  D. José Félix Sanz Jues, director de POLIBEA e Centros DATO


Coloquio
10:45 - 11:15h. Descanso
11:15 - 12:30h. Mesa temática 11. EQUIPAMENTOS E SERVIZOS ACCESIBLES
 • Accesibilidade en Hoteis e Casas Rurais.
  D. Carlos Rodríguez Mahou, arquitecto CEAPAT
 • Accesibilidade en Restaurantes, Bares e Locais Comerciais.
  Dna. Elena Ortega Alonso, directora técnica de PREDIF
 • Accesibilidade en Monumentos, Museos e Lugares singulares.
  Dna. Elena Ortega Alonso, directora técnica de PREDIF
 • Accesibilidade en Balnearios

Coloquio
12:45 - 13:30h. Conferencia. TURISMO ACCESIBLE EN GALICIA, POTENCIAL E PROMOCIÓN
D. Pablo Zunzunegui, director xerente de MC Galicia
16:30 - 17:30h. Mesa Temática 12. ACHÉGACHE A UN TURISMO SEN BARREIRAS. AS POUSADAS DO SALNÉS
Deputación de Pontevedra
Realizacións e Proxectos

Coloquio
17:45 - 18:15h. Descanso
18:15 - 19:15h. Mesa Redonda: AS RÍAS BAIXAS, OPORTUNIDADE DO TURISMO PARA TODOS
Padroado de Turismo Rías Baixas
Asociación de Hostaleiros de Sanxenxo
Asociación de Casas de Turismo Rural
Axencias de Viaxe
19:15h. Clausura

Sábado, 2 de outubro (opcional)
VISITA A Rutas TURÍSTICAS ACCESIBLES NAS RÍAS BAIXAS

Descarga o Programa completo en www.ferpalia.com
Visit Pontevedra