Aumentar el tamaño del texto Volver al tamaño original del texto Reducir el tamaño del texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Conoce Pontevedra, una ciudad de premio

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Conoce Pontevedra, una ciudad de premio

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Conoce Pontevedra, una ciudad de premio

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Conoce Pontevedra, una ciudad de premio

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Conoce Pontevedra, una ciudad de premio

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Conoce Pontevedra, una ciudad de premio

« »
 

Valoración de Méritos para a Xerencia da Sociedade Turismo de Pontevedra, SA

Proceso Selectivo para a Contratación Laboral de un/ha Xerente para a Sociedade Turismo de Pontevedra, SA

PRIMEIRA FASE DO PROCESO


Reunida a comisión cualificadora o día 17 de xaneiro de 2011, procedeuse á valoración dos méritos alegados e xustificados na primeira fase do proceso selectivo, segundo o establecido no apartado 7 das bases reguladoras do proceso, co seguinte resultado:

ASPIRANTE PUNTUACION
CAMPOAMOR SANCHEZ, LIDUVINA LAZARA 34
OTERO PARADELA, ANA BELÉN 33
MIRALLES PESO, PATRICIA 30
RUIBAL ALVARIÑAS, SILVIA MARIA 26
ROLDAN GONZALEZ, CRISTINA 26
GRAÑA RIAL, RAQUEL 24
BARREIRO DONO, MARIA ISABEL 24
TOUZA DAVID, ALEXANDRA MARIA 23
SANTAMARIA SUAREZ, BEGOÑA 21,5
PERDIZ PALMEIRO, MARIA INMACULADA GIOVANNA 18
PARADA OMIL, MARIA JOSE 17,5
PICHEL GUISANDE, VERONICA 15
FERRERO GONZALEZ, FELIPE PAULINO 15
IGLESIAS MONTES, RUBEN 14,5
IGLESIAS BARREIRO, BEATRIZ 14
ESCANCIANO ABALO, MARIA JESUS 14
GARCIA VALLADARES, EVA MARIA 13
LOMBOS GARCIA, JORGE MIGUEL 12
DUEÑAS CORCHERO, FATIMA 11
CASAL CANABAL, ANA MARIA 11
PEREZ RAMOS, MIGUEL 10,5
RUIBAL ARGÜELLES, PALOMA ALEXANDRA 10
CHAPELA BERNARDEZ, ALBERTO 9
IGLESIAS PEREZ, MONTSERRAT 8,5
FREIRE BASTON, ALBA 8,5
LIÑARES FERNANDEZ, ROCIO 8
BOLAÑO FERRADANS, ADRIAN 8
DE PABLOS PERALEJO, SILVIA 7,5
LORES RIVERA, DIANA ESTEFANIA 7
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA RITA 6,5
GOMEZ OGANDO, BENITO 2,5
CANDENDO SANTOS, DANIEL 1,5
PEREIRAS CAMBON, CESAR 0
OSUNA ANDRADE, JOSE LUIS 0
BEARES SAN MARTIN, OCTAVIO MANUEL 0


CHAMAMENTO PARA A SEGUNDA FASE DO PROCESO SELECTIVO.- A comisión cualificadora acorda, de conformidade coa resolución do conselleiro delegado, de data 14 de xaneiro de 2011, convocar aos aspirantes á segunda fase do proceso selectivo consistente na realización dunha entrevista persoal, para o próximo luns día 24 de xaneiro de 2010 nas dependencias da sociedade mercantil sitas na Casa da Luz. A orde de actuación dos aspirantes será a seguinte:

ASPIRANTE HORA DE CONVOCATORIA
BARREIRO DONO, MARIA ISABEL 8,30
BEARES SAN MARTIN, OCTAVIO MANUEL 8,30
BOLAÑO FERRADANS, ADRIAN 8,30
CAMPOAMOR SANCHEZ, LIDUVINA LAZARA 8,30
CANDENDO SANTOS, DANIEL 8,30
CASAL CANABAL, ANA MARIA 8,30
CHAPELA BERNARDEZ, ALBERTO 8,30
DE PABLOS PERALEJO, SILVIA 8,30
DUEÑAS CORCHERO, FATIMA 8,30
ESCANCIANO ABALO, MARIA JESUS 8,30
FERRERO GONZALEZ, FELIPE PAULINO 8,30
FREIRE BASTON, ALBA 8,30
GARCIA VALLADARES, EVA MARIA 8,30
GOMEZ OGANDO, BENITO 8,30
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA RITA 8,30
GRAÑA RIAL, RAQUEL 8,30
IGLESIAS BARREIRO, BEATRIZ 8,30
IGLESIAS MONTES, RUBEN 8,30
IGLESIAS PEREZ, MONTSERRAT 8,30
LIÑARES FERNANDEZ, ROCIO 11,30
LOMBOS GARCIA, JORGE MIGUEL 11,30
LORES RIVERA, DIANA ESTEFANIA 11,30
MIRALLES PESO, PATRICIA 11,30
OSUNA ANDRADE, JOSE LUIS 11,30
OTERO PARADELA, ANA BELÉN 11,30
PARADA OMIL, MARIA JOSE 11,30
PERDIZ PALMEIRO, MARIA INMACULADA GIOVANNA 11,30
PEREIRAS CAMBON, CESAR 11,30
PEREZ RAMOS, MIGUEL 11,30
PICHEL GUISANDE, VERONICA 11,30
ROLDAN GONZALEZ, CRISTINA 11,30
RUIBAL ALVARIÑAS, SILVIA MARIA 11,30
RUIBAL ARGÜELLES, PALOMA ALEXANDRA 11,30
SANTAMARIA SUAREZ, BEGOÑA 11,30
TOUZA DAVID, ALEXANDRA MARIA 11,30


Pontevedra, 17 de xaneiro de 2011
A secretaria da Comisión Cualificadora

Mª del Mar Lamoso Varela
Visit Pontevedra